WanPan varmepanel til vannbåren varme – nyhet i Norge

Fotpanelet er «Radiatoren»!

Til deg som ønsker vannbåren varme som spredes i rommet nesten like bra som gulvvarme!

På hytter er WanPan en fantastisk varmekilde i kombinasjon med vedovn!

WanPan fotpanel system er enkelt å etablere og fordeler varmen jevnt i hele rommet!

Du kan selv montere WanPan panelene på veggene – men trenger kanskje hjelp til å sammenkoble WanPan systemet med varmekilden f.eks. Waillant gasskjele.

Systemet inneholder elementer til «start/slut», langsider, hjørner og stikkontakter  og alt med rør-føring til både «tur- og retur» vann.

OG – Du kan skjule el-kabler i panelet!

Dim: Høyde 13,5 cm Dybde: 2,5 cm

Link til hjemmeside : https://elpan.dk/alt-om-wanpan/

Link til Youtube info : https://www.youtube.com/watch?v=gRXdhMNFk7c