Vaillant ecoTEC plus VC

– Ny ”smart” Green IQ gasskjele. Det er en topp moderne gasskjele med stor utnyttelse av gassen. Ytelse fra 3– 20 kW modulerende!
Varmesystemet leveres med elektronisk temperatur overvåkning som gir en konstant temperatur. Gasskjelene er stille, og uten åpen flamme
Har du kun 12V tilgjengelig, installeres en liten inverter fra 12V til 230V f.eks. «Victron Phoenix 12V/250Ah».

Anlegget består av kjele, pipe gjennom vegg eller tak, og annet tilbehør til installasjon. Kan kobles til «ring hytta varm» funksjon.

Link til Vaillant https://www.vaillant.dk/kunder/produkter/gasfyr-ecotec-plus-72448.html

Ønsker du varmt vann?
Vaillant har utvidet sin ecoTEK Plus med en platevarmeveksler enhet i samme kjele – ecoTEK Plus VCW.
Varmeveksleren overtar hvis du skrur på kranen – og leverer varmt vann inntil du lukker igjen