Support/ Om oss

Hvorfor velge ZOLAS som leverandør?

Ideen bak Zolas er utvikling, produksjon og salg av produkter drevet av solenergi, eller andre ”grønne” energibesparende og resirkulerbare produkter for det norske hyttemarked – især hytter uten nettstrøm!
Vi har valgt å ikke selge via netthandel – men med direkte kontakt til våre kunder for å sikre optimal løsning gjennom dialog!

Nye produkter
Vi holder oss konstant oppdatert med nye produkter og innpasser disse i vårt sortiment!
Vårt produktsortiment er valgt ut fra høy kvalitet mht. ytelse og holdbarhet – og vi følger opp med god servise.

Før levering
Vi sørger for at produktenes Software er oppdatert til nyeste versjon. Vi oppsetter etter kundens behov – fordi produktene er allsidige i forhold til den enkelte installasjon.

Etter levering
Ring eller skriv til oss om du har problemer – vi svarer hurtigst mulig. Kan vi ikke svarer direkte, kontakter vi våre leverandører og finner en løsning.
Zolas kan hjelpe med montering og oppstart av installasjonen av kraftpakker og gasskjeler!

Ventilering
Zolas Solventilator er vårt eget produkt til ventileringen via gratis solenergi.  Enheten sparer deg mye tid og energi på oppvarmning, og samtidig gi et godt tørt og sundt inneklima ikke minst for elektroniske produkter. Miljøfordelen er at CO2 utslippet reduseres!

Miljø
Zolas har som mål å redusere den totale miljøbelastning, og kontrollere at produkter og tjenester oppfyller definerte miljøkrav