Vi har valgt kun å fører profesjonelle «Half Cut» Mono solpanel alle med sertifikat for å sikre kvalitet og størst mulig ytelse!

Det nye i «Halt Cut» eller «Twin cell» solcellepanel er at hver solcellene i panelet er delt i 2, men solcellepanelet har samme design og dimensjoner som eldre panel. Det deler den interne strøm i systemet og forbedrer panelets yteevne, levetid og øker skygge toleranse

Skygge toleranse:
I standardmoduler vil skygge fra f.eks. en gren stoppe strømproduksjon i hele panelet.
I et «Half Cut» panel begrenses tapet av strøm til kun at omfatte delen av panelt med skygge.

Våre solcellepanel for hytte består av herdet glass med høy transmisjon av høyeste kvalitet gir økt stivhet og slagfasthet. I tillegg tar våre solcellepanel høyde for din sikkerhet og er forseglet og vanntett.
Lett å montere med forhåndskablet hurtigkoblingssystem med MC4 (PV-ST01) kontakter.

Vi har valgt 2 produkter hvor forskjellen er den fysiske størrelse. Større dimensjon gir flere celler og dermed lidt større produksjon.

Link til Csun