Litium Batterier

Det er stor nyutvikling på batteri området i disse årene!
Litium/LifePO4 batterier har integrert BMS og sikkerhets bryter

Power Litium Freeze 2.0
Batteriet er ekstremt enkle å installere og beskyttes av en sikring og overvåkes via en Batterimonitor. Anlegget skal dimensjoner slik at det alltid opererer innfor begrensingen til BMS. Overforbruk kan gjøre permanente uopprettelig skade på BMS.Den interne bryteren kobler fra batteriet i tilfelle over oppladning, overladning eller høy temperatur.

 • Varmefolie: Batteriene har varmefolie som automatisk varmer batteriet ved temperaturer under -5℃. Når det tilføres mer enn 5A lade-strøm, ved lite ladning fra f.eks. solceller går fremdeles laddingen til batteriet, men hvis man har mer ladekapasitet brukes først strømmen til å varme batteriet. Dette gjør batteriet velegnet til bruk også i omgivelser det det i store deler av sesongen kan være relativt kaldt.
 • Batteristørrelser: 12v, 24v og Disse batteriene er beregnet som forbruksbatteri på hytter eller i fritidsbåt.
 • Batteriene har egenskaper for bruk hele året.

Power PowerPack 45V 5kWh – 19» Rack med varme

Batteriet leveres med ferdig oppsatt BMS som kommuniserer med Victron GX. Unike egenskaper gir unike muligheter.

 • Temperatur utladning fra -10℃- +55℃
 • Temperatur ladning fra -0℃ – +45℃
 • Optimal arbeidstemperatur for batteriene er normal romtemperatur, og ladning og belastning bør begrenses i ekstremt lave temperaturer.
 • FarcoPower batteriet er enkelt å installere og beskyttes av en passende sikring og overvåkning gjøres med en riktig programmert batterimonitor. Den interne bryteren kobler fra batteriet i tilfelle over-opplading, overlading eller høy temperatur

DC Wall 10 kWh Powerpack

 • HELE 10 kWh utnyttbar batterikapasitet til lavere pris enn AGM (bly) batterier. NMC kjemi – kan lades forsiktig i kulde – selv om det selvfølgelig ikke skal være hurtigladning.
  Optimal ladetemeratur er over 0 aller helst ca 20 grader. Men lading fra solceller eller relativt forsiktig lading som tar flere timer er ikke temperaturen så kritisk.Tilsvarende utnyttbar batterikapasiet vil kreve 8 store blybatterier med kapasitet på >200AH – noe som både koster ennå mer, veier 2-3 ganger så mye, og tåler bare en femte del av antallet utladinger!!
 • DC Wall er en fantastisk måte å ta del i det grønne skiftet. Batteriet nyprodusert i materialer som kan gjenbrukes, hvor det er benyttet litium battericeller som er recertifiserte. Batteriselskapet på Hurum recertifiserer litium battericeller som er fullgode til et nytt liv der vekt og plass ikke er kritisk. Typisk egnede bruksområder hus eller hytte som ikke har innlagt strøm, industri, landbruk eller boliger som ønsker et lokalt energi lager.
 • Batteriets kapasitet er testet og har minst 10 kWh utnyttbar kapasitet når det utleveres. Batteriselskapet garanterer en kapasitet på minimum 80% etter 1500 sykluser / 5 års bruk.
 • DC Wall er bygget i en meget solid stålkasse som beskytter batteriet godt. Det gir også god beskyttelse til omgivelsene om noe skulle gå galt med en battericelle. Batteriet kan ligge, eller stå på høykant. Hjørnet med batteripolene skal alltid være øverst og om det ligger «beina» være ned.
 • Om batteriet skal stå på høykant må det sikres godt. Det er solide festepunkter (M8 gjenespor) på hver side av batteriet. MERK – ikke skru inn lengre enn 10 mm.
 • Batteriet skal alltid sikres med egnet sikring på direkte etter pluss polen, lader og inverter må programmeres iht produktbladet.