SOLVENTILATOR – Det gode inne klima
kommer utefra

Zolas Solventilator er drevet utelukkende på solenergi, og sparer derfor både utgifter og miljøet!

Ved å utnytte solens energi til ventilering og avfuktning får man et godt inneklima, utelukkende drevet av gratis solenergi.

Zolas solventilator trekker frisk luft utefra som oppvarmes i panelet og blåses inn hvor den fortrenger rå og fuktig luft.
Luften oppvarmes med opptil 40-50 grader på en god dag .

Dette forbedrer inneklimaet og reduserer energiforbruket. Ved å bli kvitt skadelig luftfuktighet minsker også faren for soppangrep, skadeinsekter og helsefarlig radongass.
Den stillegående viften går på solcelledrevet energi, dvs. gratis i drift.

Zolas solventilator er utviklet i Norge for norske forhold, er rimelig i anskaffelse og enkel å montere!
Den eneste solventilator på det norske marked som er testet og anbefalt av SINTEF.

Slik fungerer Zolas Solventilator

Hver minste solstråle er med på å gjøre hytta triveligere å komme til, uansett årstid!
Frisk uteluft trekkes inn i panelet gjennom et filter på baksiden. Viftene drives av den innbyggede solcelle. På sin ferd i panelet, varmes luften opp og luftfuktigheten reduseres.

Varm tørr luft blåses så inn i rommet gjennom en lufteventil i veggen. Det er viktig at der er lufteventiler andre steder i huset som er åpne, slik at der er gjennomlufting.

 Funksjon skisse Veggmodeller