Tilskudd til solfangeranlegg fra Enova

Du får inntil 15.000 kroner i støtte når du får installert et solfangeranlegg.
Solfangere bruker solenergi til oppvarming av hus og tappevann, i motsetning til solcelleanlegg, som produserer elektrisitet.

Anlegget monteres på tak eller vegg, og utnytter energien i solstrålene til å varme opp vannet i et vannbårent system. På denne måten kan du bruke solenergi til oppvarming.
Solfangeranlegg egner seg for deg som:
• Ønsker en fornybar oppvarmingskilde.
• Har eller skal installere et vannbårent system.
• Skal skifte varmtvannsbereder.
• Ønsker et automatisk oppvarmingssystem med lite vedlikehold.
• Planlegger å skifte tak, kledning eller skal bygge nytt.
Før du går i gang med installeringen, bør du kontakte kommunen din for å avklare eventuelle lokale krav til byggemelding av utvendige løsninger.

Se https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/solenergi/solfanger-/