Solvarmeanlegg med solfanger
til oppvarming av vann til varmtvann og/eller varme

Solfangerne er fremstillet efter aller nyeste teknologi innenfor solvarme, og kan utnytte opp til 80% av solens energi.
Et solvarmeanlegg omsetter solens energi til varme i et enkelt og lukket kretsløp, helt uten at CO2 og andre skadelige stoffer frigis.

Solfangerne er designet slik at det kan tine snødekke, ved å kjøre varme opp i panelet.

Eksempel på oppbygging av varmtvannsanlegg med solvarme bereder.
Berederen med ekstra varmespiral for tilslutning til anden energikilde.