Lag din egen strøm

Tilskudd til el-produksjon fra Enova
Mange ønsker å kunne lage sin egen strøm, og du har rett til å få tilbake penger for el-produksjon. El-produksjon er bruk av fornybare energikilder til produksjon av elektrisk energi for å dekke eget elektrisitets behov.hus Enova
Fornybare energikilder kan være sol eller vind. Du kan få tilbake deler av utgiftene til installering av en slik teknologi, forutsett at produksjonsanlegget er tilkoblet elektrisitetsnettet gjennom en “Plusskunde” avtale.
Du kan få tilbake 35% av dokumentert totalkostnad, inkludert merverdiavgift.
Du har rett til å få tilbake maksimalt 10.000 kr for et produksjonsanlegg, pluss 1.250 kr per kW installert effekt opp til 15 kW.

Se http://www.enova.no/finansiering/privat/enovatilskuddet-/el-produksjon/914/0/http://www.enova.no/finansiering/naring/41/0/

Betrakt strømnettet som en bank – overskytende produksjon sendes på nettet og avregnes til “spotpris”. Strømmen “hentes tilbake” når forbruk er større end produksjon og avregnes likeledes til spotpris. Nettleie betales kun av differensen mellen forbrukt- og solgt strøm