Invertere

Der er to typer invertere til omformning av batteristrøm til 230v strøm.

  1. Elektroniske inverter omdanner strømmen digitalt og har et stort eget forbruk, og er sårbar over for store utsving i belastningen. Elektronisk inverter er rimeligere i pris å fremstille.


  2. Transformator (Traffo) inverter er en elektrisk maskin som overfører elektrisk vekselstrøm fra et spenningsnivå til ett eller flere andre spenningsnivåer gjennom elektromagnetisk induksjon.
    Denne konstruksjon er meget brukt og kjent teknologi som tåler store utsving i strøm, eks ved start av vannpumpe.
    Da trafoen består av jern og kobber er denne inverter dyrere å fremstille, men er mindre sårbar.